เที่ยวอย่างมีคุณภาพ เที่ยวกับ บริษัทดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัดเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เที่ยวกับ บริษัทดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด
Forgot password?

About Us

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

นายศักดิ์สิทธิ์   ดีประหลาด (CEO)

 

บริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด

ใบอนุญาตเปิดบริษัท เลขที่ 11/07318 บริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ และมาตรฐาน ที่จัดสรรเพื่อลูกค้าและนักท่องเที่ยว ด้วยการรักษาคุณภาพด้านความซื่อตรงที่มีต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา และความคุ้มค่า รวมถึงด้านการให้บริการที่ประทับใจ จริงใส โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้
 
จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ทะเบียนเลขที่ 0195556001625 ในนามบริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีทุนสำรองเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจให้ลูกค้า ไว้วางใจในการบริการ
 
ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน  ผมในนามของคณะกรรมการบริหารจัดการบริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความ มุ่งมั่น  ซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพการท่องเที่ยว รักษาชื่อเสียงบริษัท และมาตรฐานราคา ด้วยโปรแกรมทัวร์ที่คัดสรรแล้วเป็นอย่างดี เพื่อลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกท่านทุกระดับได้ท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ
 
จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ และการให้โอกาสสนับสนุนของทุกท่าน
 
“ผมในนามของประธานกรรมการบริษัท และพนักงานบริษัท ดีว่าทราเวลดอทคอม จำกัด ทุกคน ขอขอบคุณ ลูกค้า  พันธมิตรทางธุรกิจ  ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ทุกด้านด้วยดีเสมอมา  ผมขอให้คำมั่นว่าจะยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป เพื่อพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง”

 131/13 นลินแกรนด์อเวนิว  ถ.กาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00 – 17.00 น.

Tel 02-107-1333,090 – 807-7720 , 090 – 807-7730 (รับสายในวันและเวลาทำการเท่านั้น)

 

อีเมลล์ : dwatravel02@gmail.com

เว็บไซต์ : www.dwatravelcenter.com

Facebook: www.facebook.com/dwatravel-thailand

Line ID : @dwatravel

ตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้กรอกใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่  11/07318              

       

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยว

 

Tour All Package

แพ็คเกจทัวร์มากมายจาก ทั่วโลกที่คัดสรรมาอย่างดี

Certificate

ทางเรามีใบอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

International Airlines

เรามีบริการสายการบินระดับ นานาชาติไว้ให้บริการทุกท่าน

24hr Online

จองผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

Best Tour

โปรแกรมทัวร์ดี มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า

Special Promotion

ส่วนลดราคาสุดพิเศษ สำหรับคุณ

จดทะเบียนอย่างถูกต้อง

จากกระทรวงพาณิชย์กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2013

ทุกคนไว้ใจ ดีว่าทราเวลดอทคอม

ด้วยบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และโปรแกรมทัวร์ที่หลากหลายเส้นทางทั่วโลก เราจึงมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะรับใช้ ทุกท่านประดุจเพื่อนร่วมเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบการเดินทาง

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจทัวร์หลายหลายโรงแรม และ สายการบิน ทั้งในและต่างประเทศ จึงทําให้ดีว่าทราเวลดอทคอม สามารถจัดรายการท่องเที่ยวให้กับท่านนักเดินทางได้ในราคามิตรภาพ ราคาโดนใจ  

ประกันภัยการเดินทางทุกที่นั่ง

ดีว่าทราเวลดอทคอมได้ทําการประกันการเดินทางให้กับท่านนักเดินทาง ทุกท่านกับบริษัทประกันคุ้มภัยจำกัดมหาชน ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

สอบถาม จองทัวร์ ที่นี่