DwaTravel.Com | บริษัททัวร์ จัดทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศDwaTravel.Com | บริษัททัวร์ จัดทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ
Forgot password?

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ : JP-A82-CTS07

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
downloadpdf

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด CTS07 XW HOKKAIDO คึกคัก ครุคริ

รหัสทัวร์ญี่ปุ่น :JP-A82-CTS07

อ่านโปรแกรมทัวร์กรุณากดที่ DOWNLOAD PDF ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด DAY 1

กรุงเทพฯ

23.59             คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 5-6 สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด DAY 2 

สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                                                                

04.00             นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW146 

** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง**

ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

12.15 เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                       นำท่านเดินทางสู่เมือง Asahikawa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ASAHIYAMA ZOO สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้าน00คนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้

ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่      ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด DAY 3

ลานสกี Shikisai no–คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี – โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท – นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                      นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ(Biei) นับว่าเป็นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที่เล็กแค่ขนาดแต่คุณภาพโดยเมืองแห่งนี้มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ด้วยความที่เป็นเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือว่ามีครบครันทุกสิ่งแบบมาตรฐาน

SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี)

กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ Snowmobile: เริ่มต้น 10,000 เยนต่อคน / Snow Raft: 1,000 เยนต่อคน Banana Boat: 1,000 เยนต่อคน Sled: 500 เยนต่อคน Tube: 500 เยนต่อคน

เที่ยง             เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

OTARU นำท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเข้าส่วนการผลิต)

                      พิเศษ พาท่านเยี่ยมชม ร้านค้าของสโมสร Consadole Sapporo ต้นสังกัดของ เมสซี่ เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักเตะขวัญใจมหาชนชาวไทย

                      จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

MITSUI OUTLET  มิตชุย เอาท์เล็ท เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จำหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

NORIA FERRIS WHEEL ชิงช้าสวรรค์ยักษ์  ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของห้างสรรพสินค้า Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร (Sapporo) ที่นี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวทิวทัศน์ของเมืองยามค่ำคืนนี่หากอยากชมแล้วต้องมาที่นี่ให้ได้ โดยชิงช้ายักษ์แห่งนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45.5 เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 เมตร มีกระเช้านั่งทั้งหมด 32 ตัว วนแต่ละรอบใช้เวลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตัวเมืองซัปโปโรที่สวยงามทั้งหมด ตอนกลางคืนตัวชิงช้าเองก็จะมีการประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสีสัน บอกเลยว่าถ่ายรูปนี่ทั้งสวยและอินดี้แบบสุดๆ

** ในช่วงเทศกาลหิมะ เฉพาะพีเรียดวันที่ 05-09 / 07-11 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเปลี่ยนจากชิงช้าสวรรค์ เป็นพาทุกท่านเดินเที่ยวงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL ที่สวนโอโดริแทน**

ค่ำ              บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น

พักที่       TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด DAY 4

อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ – ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – JR TOWER  – ช้อปปิ้งถนนทานุโคจิ                                                                      

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

                       นำท่านเดินทางสู่ อุทยานโมอาย  

MOAI STATUE จากนั้นนำท่านชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก ก่อสร้างตั้งแต่

ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั้งให้อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงลำดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า อะตามะ ไดบุตสึ เปิดให้เข้าชมอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐิและรองรับได้ 70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซื้อที่ดินใว้เก็บ”อัฐิ”เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญี่ปุ่น เป็นชื่อที่ผู้คนเรียกขาน เป็นหนึ่งในสุสานที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด  (ทางสถานที่เก็บค่าบริจาคเพื่อใช้ทำนุบำรุงสถานที่ 300 เยน โดยสมาชิกบริจาคด้วยตัวเองหน้าทางเข้า)

นำท่านสู่ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512

ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 

นำท่านถ่ายรูป อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล , เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น , ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ (700-1000 เยน)

 

ช้อปปิ้ง ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำเพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

พักที่       TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด DAY5

ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                                                                       

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม

HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อก เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และ มันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า donburi

เที่ยง             เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

                       หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติชิโตเสะ

14.55             นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW145

** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง

20.35             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 


 

 

ถ้าท่านโทรหรือ Lineมาเช็คที่ว่าง

กรุณาแจ้งรหัสทัวร์+จำนวนผู้เดินทาง+วันเดินทาง

เช็คที่ว่างง่ายนิดเดียว เพียงถ่ายรูปโปรแกรมทัวร์

ที่สนใจแล้ว Add Line มาสอบถามได้เลยค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-107-1333

090-807-7720

090-807-7730

 


DwaTravel.Com คัดสรรทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโดที่ดีที่สุดมาเพื่อคุณ  บินตรงสู่เกาะเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก และเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ด้วยสถานที่เที่ยวหลากหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น หุบเขานรกจิโกกุดานิ ,ทะเลสาบโทยะ ,เนินพระพุทธเจ้า ,ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ,อาซาฮิคาว่า,หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า,สวนสัตว์อาซาฮิยามะ,พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคะมิคะวะ,ขับสโนว์โมบิล,โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ,ทำเนียบรัฐบาลเก่า,พิพิธภัณฑ์เบียร์,สวนสาธารณะโอโดริ ป้อมโกเรียวคาคุ,โกดังอิฐแดงริมน้ำ,กระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ,ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ,ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง,สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน,หุบเขานรกจิโกกุดานิ,ลานสกีนิวฟุราโน่ สกี,บ่อน้ำสีฟ้า,หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า,ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่อีกหลากหลาย เพื่อให้คุณได้สัมผัสความงาม ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สนุกสนานไปกับวันหยุดพักผ่อน

DwaTravel.Com คัดสรร ทัวร์ญี่ปุ่น คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศญี่ปุ่นได้หลากหลาย เช่น เที่ยวโตเกียว เที่ยวโอซาก้า เที่ยวนาโงย่า เที่ยวฮอกไกโด เดินทางได้ตลอดปี เช่น ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ ทัวร์ญี่ปุ่นตรุษจีน ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงวันหยุด แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น จะเป็นทัวร์แบบครบรส สัมผัสวัฒนธรรมอันเก่าแก่เช่นเที่ยวปราสาทคินคาคุจิ, วัดอาซะกุสะคันนอน, เที่ยววัดนาริตะซัน และสัมผัสความล้ำสมัย เช่น นั่งรถไฟฟ้าหัวกระสุน เที่ยวดิสนีย์แลนด์โตเกียว ช้อปปิ้งที่ย่านชินจูกุ คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองแห่งเทคโนโลยี เที่ยวญี่ปุ่น กับดีว่าทราเวลดอทคอมได้ตลอดทั้งปีค่ะ

ติดต่อเรา

คำที่เกี่ยวข้อง: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สอบถาม จองทัวร์ ที่นี่